İlişkiler Üzerine Matematik

“İlişkiler Üzerine Matematik” yayınları matematiğin diğer temel bilimlerle ilişkisini açıklamak adına tüm matematik ve temel bilim&bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerine yöneliktir. Bu yayınlarda matematiğin diğer bilimlerde ne kadar sıklık ve yoğunlukla kullanıldığı sorusuna yanıt aranır. Bu şekilde matematik ve diğer bilimler arasındaki bağın kuvveti ve disiplinler arası çalışmaya ne kadar uygun olduğunun gösterilmesi amaçlanır.

Yayınlara katılan davetli misafirlerimize çok teşekkür ederiz.

Matematik ve Astronomi – Ahmet Talat Saygaç (İstanbul Üniversitesi)
Matematik ve Fizik – İlmar Gahramanov (Boğaziçi Üniversitesi)
Matematik ve Bilgisayar – Gönül Aycı (Boğaziçi Üniversitesi)
Matematik ve Kimya – Mehmet Aziz Yirik (Friedrich-Schiller University)
Matematik ve Biyoloji – Nigar Tuncer (Bilgi Üniversitesi)