3. Matematik Festivali: Atölyeler

Doğa ve Sayı

Doğadan ve ardından Platon’un mağarasından bahsedeceğiz. Ve bu konuları Peano Aksiyomları ile ilişkilendireceğiz. Bu atölye, lise düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Emre Karaduman

Eriyen Buzlar

“Gezegenimizin yani Dünya’nın buzulları tamamen erirse ne olur?” Genel olarak bu durumun üzerinde duracağız ve bununla ilgili senaryolar oluşturacağız. Sonra da bu oluşturduğumuz senaryoların sonuçlarını katılımcılarla birlikte tartışacağız ve birtakım hesaplamalar yapacağız. Bu atölye, 12-18 yaş aralığına tavsiye edilir

Atölye sahibi: Hayrunnisa Yılmaz

Eski Mısırlılar Dört İşlemi Nasıl Yapıyordu?

Eski Mısır matematiğinde günümüz sayı sisteminden farklı bir sayı sistemi kullanılırdı. Bu sayı sistemi kullanılarak dört işlem yapılırdı. Atölyede Mısır sayı sistemi tanıtılarak dört işlem örnekleri verilecektir. Bu atölye, ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Sevil Tunacan

Grafik Adım

Öncelikle koordinat sisteminde basit denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Denklemler ve grafikler yardımıyla koordinat sistemine isimlerimizi yazacağız. Bu atölye, 12 – 17 yaş aralığına tavsiye edilir.

Atölye sahibi I: Melih Mert Oskay

Atölye sahibi II: Simge Çavuşlar

İkisi Bir Arada: {Mantık, Ķümeler}

Mantık ve Kümeler konuları birbirleriyle çok yakın ilişkili kavramlara sahip olmasına rağmen birbirinin ön koşulu olarak kabul edilmeyebilir. Bu iki konu bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında birlikte ders anlatımı ve soru çözümü yapılabilir. Sorularda alternatif çözüm yolları, tam öğrenme ve iki konuda da hakimiyet açısından kullanılabilecek bu anlatım yöntemi ile zamandan da tasarruf sağlanır. Atölye çalışmasında, Mantık ve Kümeler konularının anlatımı ve soru çözümü birlikte alternatif yollar ile yapılacaktır. Bu atölye, lise öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Erkan Özkan

Kağıt Katlama-Kesme ile Çokgen Oluşturma

Farklı şekil kağıtları tek makas darbesiyle yeni şekillerin çıkacağını, farklı simetri çizgilerinin katlanması ve kesilmesiyle yeni şekillerin oluşacağını katılımcılara göstermek amaçlanmıştır. Bu atölye, ortaokul öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Melissa Elmaoğlu

Karma Karmaşık Sayılar

Karmaşık Sayıların sanal ve analitik düzlemdeki yerleriniz inceleyeceğiz. Karmaşık Sayıların oluşturduğu çemberlerin noktalar, doğrular ve çemberlerle durumlarını inceleyeceğiz. Bu atölye, lise düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Orhan Gökçe

Koala Yerleştirme Oyunu

En basit durumdan başlayarak, n×n’lik kafes çizgesinde belirli kurallara göre en fazla sayıda koala yerleştirip, bu fikri genelleştirmeye çalışacağız. Bu atölye, ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Nurgül Kangal

Koch Kar Tanesi, Fraktallar ve Kaos

İlk olarak üçgenlerden kar tanesini kendimiz oluşturmaya çalışacağız ve daha sonra bunun üzerinden Koch kar tanesi modelinin detaylarını inceleyeceğiz. Buradan fraktallara ve kaos kavramına geçip bu konularla alakalı şekilleri analiz edeceğiz. Bu atölye, ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Ebru Aydoğan

M.C. Escher’in Eserleri

İlk olarak Escher’in eserlerinde kullandığı bazı çizimleri, basit cisimleri çizmeye çalışacağız; ardından bu cisimlerin de bulunduğu eserlerini inceleyeceğiz. Bu atölye, lise öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Simge Çavuşlar

Matematiksel Objeler

Üç boyutlu yazıcıdan ürettiğimiz matematiksel objeler hakkında konuşacağız ve biraz topolojiden bahsedeceğiz. İnceleyeceğimiz objeler: Klein Bottle ve Möbius Strip. Bu atölye, lise öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Zehra Kaya

Origami Atölyesi

Öncelikle kağıt katlama sanatı olan origaminin kökenini öğreneceğiz ardından hep birlikte bir origami figürü yapacağız. Origami yapılırken karşılaşılan geometrik elemanlar ve şekiller üzerine konuşacağız. Bu atölye ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Aleynanur Akbaba

Paradokslar ve Zenon’un Paradoksları

Paradoks nedir sorusuna cevap bulup örnekler ile ifade ettikten sonra yüzyıllardır farklı bilim dalları tarafından incelenmiş Zenon’un paradokslarını ele alarak disiplinler arası bir tartışma ortamı sunmayı amaçladık. Bu atölye lisans öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahipleri: İlkim Dila Şahin & Elif Nur Karagöz

Pi’nin Gizemli Dünyası

Pi sayısı hakkında konuşup pi sayısının yaklaşık değerini materyaller kullanarak hesaplayacağız. Bu atölye ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Esma Bulut

RSA Algoritması

Kriptolojiden bahsedip, RSA Algoritmasını tanıyacağız. Ardından algoritmayı kullanarak bir anahtar ve kilit belirleyip birbirimizle şifreli iletişim kuracağız. Bu atölye, lise düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Eylül Ayçiçek

Rutin Olmayan Problemler ve Çözüm Stratejileri

Rutin olmayan problemler neye denir, ilk olarak buna değineceğiz. Ardından Polya’ya göre bir problemin çözüm basamaklarının ne olduğunu gösterecek ve çözüm stratejilerinin ne olduğunu anlatacağız. Ardından birkaç stratejiyi örnek sorular üzerinden tartışarak soruların cevaplarını bulurken stratejiyi kullanmayı öğreneceğiz. Bu atölye lise düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Ecesu Olgun

Su Doldurma Oyunu

Bir masada yan yana 5 tane 200mL bardak var. Ayşe ile Burak sırasıyla şu hamleleri yapıyorlar. Oyuna Ayşe başlıyor. Ayşe her el 100mL suyu bardaklar arasında istediği gibi paylaştırıyor. Burak her el seçtiği yan yana 2 bardağı boşaltıyor. Ayşe’nin amacı bardaklardan bir tanesini taşırmak. Burak’ın amacı ise bunu engellemek. Kim kazanır? Bu atölye ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Ömer Avcı

Taşınan Kanepe Problemi

“İki boyutlu bir eşyayı, genişliği 1 birim olan, ‘L’ harfi şeklinde yine iki boyutlu bir bölgenin başından sonuna kadar taşımak istiyoruz. L harfini baz aldığımızda, köşeden geçebilecek şekilde taşıyabileceğimiz eşyanın maksimum büyüklükteki alanı nedir?” Bu sorumuz üzerinden maksimum büyüklükteki alanı bulmaya çalışıp daha sonra da bulunan alanları inceleyeceğiz. Bu atölye ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Selinay İşler

Zeka/Akıl Oyunları

Zeka oyunları ve Emrehan Halıcı hakkında kısa bilgilendirmeler yapacağım. Daha sonra, TÜBİTAK tarafından desteklenen Zeka Oyunları Serisi’nden interaktif sorular çözmeyi planlıyorum. Bu atölye ortaokul öğrencilerine tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Sena Ölçer

6174

Matematik literatürüne “Kaprekar sabiti” olarak geçen ve yaklaşık 70 yıllık bir serüveni olan 6174 sayısına dört basamaklı sayılarla çıkarma işlemi yaparak ulaşmaya çalışacağız. Bu atölye ortaokul düzeyi ve üzeri katılımcılara tavsiye edilir.

Atölye sahibi: Kemal Kılıçaslan