Analiz Çalıştayı

Analiz Çalıştayı, Türkiye Matematik Kulübünün düzenlemeyi planladığı matematik çalıştayları serisinin dördüncüsüdür. Senede bir kez, farklı şehirlerde düzenlenmesi planlanmaktadır. 2021 yılında 29-30 Mayıs tarihlerinde çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleşecektir. Zoom üzerinden yapılan konuşmalar, Youtube üzerinden de canlı olarak takip edilebilecektir. Discord sunucusunda, katılımcıların birbirleri ile konular hakkında konuşabilmeleri sağlanacaktır.

Yapmayı planladığımız çalıştaylar ile özel bir matematik alanında derin kavramları öğrenmeye istekli (veya zaten aşina olan) insanları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Çalıştaylarda daha geniş bir kitleye hitap eden konuşmaların tek sıralı; daha derin kavramlar üzerine konuşmaların ise paralel şekilde ilerlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, genel konuların yanında ilgili alanın özel çalışma alanlarına da değinmemize fırsat yaratacak bir program takip edeceğiz. İlgili alanda genel konuşmaların yer alacağı açılış konuşmasından sonra daha özel alanlara odaklanabilmek için daha küçük gruplara ayrılacağız. Son olarak, tekrar genel bir konuşmanın yer alacağı kapanış konuşması ile de günü bitireceğiz. Ayrıca; düşünmek, daha fazla soru sorabilmek ve katılımcılar arası etkileşimi artırmak adına her konuşma için ayrılan zaman dilimini en fazla 100 dakika olacak şekilde belirledik.

Not: Bu çalıştayda yeteri kadar konuşma başvurusu gelmediğinden paralel konuşmaları kaldırarak tek sıralı bir program takip ettik.

Yorumlarınız bizim için çok değerli, aşağıdaki form üzerinden geri bildirim verirseniz çok seviniriz. Çalıştay sürecinde yapılan tüm konuşmaların videolarına da aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Gerçekleşen Konuşmaların YouTube Oynatma Listesi

Geri Bildirim Formu

The event is finished.

Saatlik Program

29 Mayıs

11.00 - 12.40
Blaschke Çarpımları ve Müntz-Szazs Yaklaşım Teoremi
Karl Weierstrass'ın 1885 yılında ispatladığı polinomların bir kapalı aralık üzerinde sürekli fonksiyonlar uzayı içersinde yoğun olduğunu söyleyen ünlü yaklaşım teoremi üzerine ünlü Rus matematikçi Sergey Bernstein polinomları oluşturan değişken üzeri tamsayı fonksiyonlarında üs olan tamsayıların yerine başka herhangi sayılardan oluşan üs'ler konduğunda elde edilen fonksiyonların doğrusal bileşimlerinin hangi şartlar altında sürekli fonksiyonlar uzayında yoğun olacağını sorar. Herman Müntz 1914 yılında bu fonksiyonların doğrusal bileşimlerinin sürekli fonksiyonlar uzayında yoğun olması için gerek ve yeter koşulun "üs"lerin bir bölü'lerinin(yani -1'inci kuvvetlerinin) toplamlarının ıraksak olması olduğunu göstererek Bernstein'ın sorusunu yanıtladı. Bu konuşmada bu teoremin fonksiyonel analiz ve kompleks analiz metodları ile yapılan bir ispatını sunacağız. Bu ispat Kompleks analiz ve fonksiyonel analiz metodları ile bir reel analiz sorusunu cevaplaması açısından analizin bu temel konularını birleştirmektedir. Bu niteliği ile çok güzel ve heyecan vericidir.
Konuşmacılar
Uğur Gül
13.00 - 14.40
Bazı Üstel Fonksiyonları Koruyan Baskakov Operatörlerinin Yeni Bir Modifikasyonu Üzerine
Bu konuşma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, klasik Baskakov operatörlerini hatırlatılacaktır ve ardından exp (μt) ve exp (2μt), μ> 0 üstel fonksiyonları koruyan Baskakov operatörlerinin yeni bir modifikasyonu tanıtılacaktır. Sonuçlarımız nitel ve nicel teoremleri içerir. Genelleştirilmiş konveksliği dikkate alarak şekil koruma özellikleri gösterilecektir. İkinci bölümde ise bu operatörlerin yaklaşım özellikleri (düzgün yakınsaklık ve operatörlerin süreklilik modülü aracılığıyla yakınsama hızı, operatörlerin üstel ağırlıklı uzaylarda operatörlerin yaklaşım davranışları, Voronovskaya teoremi vasıtasıyla operatörlerin noktasal yakınsaması) verilecektir. Son bölümde, üstel fonksiyonlarla ilgili çeşitli operatör örneklerinden bahsedilecektir.
Konuşmacılar
Fırat Özsaraç
15.40 - 17.20
Seminormların Bölüm Gruplarıyla Normlara Dönüştürülmesi
İlk olarak bölüm grubu, seminorm ve norm kavramlarını açıklayıp ardından da örneklerle pekiştireceğiz. Daha sonra bölüm gruplarını kullanarak bir seminormu norma nasıl dönüştürdüğümüzü ve son olarak da seminorm ile oluşturulan iç çarpım uzayını inceleyeceğiz.
Konuşmacılar
Ebru Aydoğan
17.40 - 19.20
Analiz, Banaliz, Canaliz
Analiz'in önemine Banal dünyamızda Can-al-ıcı akademik olaylar olurken vurgu yapmaya çalışan bir konuşma.
Konuşmacılar
Betül Tanbay

30 Mayıs

11.00 - 12.40
Bağımsız Yollar ve Sıfırlanan İntegraller
Bu konuşmanın ilk kısmında kompleks düzlemde eğrisel integrallerden, integralde yoldan bağımsızlık kavramından ve gerçel iki değişkenli fonksiyonlarla belirlenmiş bir diferansiyel formun hangi koşullar altında bize yoldan bağımsız integraller verebileceğinden bahsedeceğiz. İkinci kısımda ise bahsi geçen diferansiyel formların kompleks analitik fonksiyonlarla ilişkisi ve kompleks integrallenebilmenin en temel teoremlerinden biri olan Cauchy Teoremi'yle olan bağlantısı üzerine konuşacağız.
Konuşmacılar
Sibel Şahin
13.00 - 14.40
Topolojik Gruplar Üzerinde İntegral
Reel sayılardaki Fourier analizinden yola çıkarak aynı yapının topolojik gruplar üzerinde nasıl kurulacağını ve arkasındaki gizemi göreceğiz. Fourier analizinden soyut harmonik analize geçişi kişisel bakış açımdan yorumlayarak yapılan çalışmaları ele alacağız. Böylece analizin modern bir dalı olan soyut harmonik analizi tanımış olacağız.
Konuşmacılar
Serap Öztop Kaptanoğlu
15.40 - 17.20
Karmaşık Analiz ve Dinamik
Bu konuşmada genel olarak tek değişkenli karmaşık analiz alanının ilgilendiği temel objeleri ve kullanılan bazı teknikleri tanıtacağım. Analitik fonksiyonlar ile ilgili bazı temel sonuşlardan bahsederken kompleks analizin gerçel analizden hangi yönleriyle ayrıştığını gözlemleyeceğiz. Son olarak bu alanda öne çıkan bazı açık problemlerden ve bir uygulama alanı olarak kompleks dinamik sistemlerden bahsedeceğim. Konuşmayı takip edebilmek için kalkülüs, lineer cebir, ve lisans düzeyinde gerçel analiz konularına aşina olmak yeterli olacaktır.
Konuşmacılar
Turgay Bayraktar
Uğur Gül
Uğur Gül
Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Daha sonra Virginia ve Sabancı Üniversitelerinde post doktora yaptı. Konuşma Başlığı: Blaschke Çarpımları ve Müntz-Szazs Yaklaşım Teoremi
Fırat Özsaraç
Fırat Özsaraç
Kırıkkale Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini bitirdi. Konuşma Başlığı: Bazı Üstel Fonksiyonları Koruyan Baskakov Operatörlerinin Yeni Bir Modifikasyonu Üzerine
Ebru Aydoğan
Ebru Aydoğan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansa başladı. I. Analiz Çalıştayı, Seminormların Bölüm Gruplarıyla Normlara Dönüştürülmesi I. Lise Çalıştayı, Artış Hesabında "e" Sayısı II. Analiz Çalıştayı, Ağlar: Sıralı ve Sınırsız Yakınsamalar
Betül Tanbay
Betül Tanbay
Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr. Louis Pasteur Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından California Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Konuşma Başlığı: Analiz, Banaliz, Canaliz
Sibel Şahin
Sibel Şahin
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra Sabancı Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. Konuşma Başlığı: Bağımsız Yollar ve Sıfırlanan İntegraller
Serap Öztop Kaptanoğlu
Serap Öztop Kaptanoğlu
İstanbul Üniversitesi, Prof.Doktor Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümünde doktora, Belçika Mons-Hainaut Üniversitesinde post doktora yaptı. Konuşma Başlığı: Topolojik Gruplar Üzerinde İntegral
Turgay Bayraktar
Turgay Bayraktar
Sabancı Üniversitesi, Doç. Dr. Indiana Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Konuşma Başlığı: Karmaşık Analiz ve Dinamik

Tarih

29 - 30 Mayıs 2021
Expired!

Konuşmacılar

 • Betül Tanbay
  Betül Tanbay

  Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr.

  Louis Pasteur Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından California Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı.
  Konuşma Başlığı: Analiz, Banaliz, Canaliz

 • Ebru Aydoğan
  Ebru Aydoğan

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansa başladı.

  I. Analiz Çalıştayı, Seminormların Bölüm Gruplarıyla Normlara Dönüştürülmesi
  I. Lise Çalıştayı, Artış Hesabında “e” Sayısı
  II. Analiz Çalıştayı, Ağlar: Sıralı ve Sınırsız Yakınsamalar

 • Fırat Özsaraç
  Fırat Özsaraç

  Kırıkkale Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini bitirdi.

  Konuşma Başlığı: Bazı Üstel Fonksiyonları Koruyan Baskakov Operatörlerinin Yeni Bir Modifikasyonu Üzerine

 • Serap Öztop Kaptanoğlu
  Serap Öztop Kaptanoğlu

  İstanbul Üniversitesi, Prof.Doktor

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümünde doktora, Belçika Mons-Hainaut Üniversitesinde post doktora yaptı.

  Konuşma Başlığı: Topolojik Gruplar Üzerinde İntegral

 • Sibel Şahin
  Sibel Şahin

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi

  Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha sonra Sabancı Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

  Konuşma Başlığı: Bağımsız Yollar ve Sıfırlanan İntegraller

 • Turgay Bayraktar
  Turgay Bayraktar

  Sabancı Üniversitesi, Doç. Dr.

  Indiana Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı.

  Konuşma Başlığı: Karmaşık Analiz ve Dinamik

 • Uğur Gül
  Uğur Gül

  Hacettepe Üniversitesi, Prof. Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Daha sonra Virginia ve Sabancı Üniversitelerinde post doktora yaptı.

  Konuşma Başlığı: Blaschke Çarpımları ve Müntz-Szazs Yaklaşım Teoremi