2. Matematik Eğitimi Çalıştayı

Türkiye Matematik Kulübü olarak amaçlarımız doğrultusunda düzenlediğimiz matematik eğitimiyle ilgilenen herkese yönelik, matematik eğitimini tümüyle ele alan Matematik Eğitimi Çalıştayının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Matematik Eğitimi Çalıştayı 25 -26 Mart 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşecektir.

Çalıştayda çağırılan konuşmacılar kendi uzmanlık alanlarına yönelik konuşma yapacaklardır. Aynı zamanda matematik eğitimiyle ilgilenen kişiler konuşma başvurusu yaparak çalıştayda belli bir konuda konuşma verebilecektir, böylelikle bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşecektir.

Bu konuşmaların yanı sıra panel veya sohbet şeklinde gerçekleşecek olan akşam yayınları da olacaktır.

Tüm konuşmalar ve akşam yayınları Türkiye Matematik Kulübü Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Çalıştay süresince Discord sunucusunda bir araya gelerek sohbetler edilecektir.

Bu çalıştayda alanında uzman kişiler matematik eğitiminde öne çıkan konular, problemler veya yaklaşımlar hakkında konuşmalar vereceklerdir. Aynı zamanda öğretmen, akademisyen, öğretmen adayı veya matematik eğitimine gönül vermiş kişiler; kendi tasarladıkları bir materyal, etkinlik, oyun veya ders planı örneğini bu konuşmalarda anlatarak deneyim paylaşımında ya da doğrudan matematik eğitimiyle ilgili herhangi bir konu üzerine konuşma vererek bilgi aktarımında bulunabileceklerdir.

2. Matematik Eğitimi Çalıştayında gerçekleşen konuşmaların videolarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Gerçekleşen Konuşmaların Youtube Oynatma Listesi

The event is finished.

Saatlik Program

25 Mart Cumartesi

10:00
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı
Oyunların eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra çocukların gelişimi ve öğrenmelerinde önemli bir yere sahip olması, oyunlaştırmanın öğretim süreçlerinin içerisine girmesini gerektirmiştir. Bu eğitimde; sizlerle ilk olarak oyun ve oyunlaştırmaya dair genel kavramları tartışarak neden eğitimde oyunlaştırma kullanmalıyız sorusuna cevap arayacak; derslerimizde oyunlaştırılmış ders planı tasarımı yapabilmek için gerekli olan adımları konuşacağız.
Konuşmacılar
Zeynep Aydın
11:45
Yeni Nesil Matematik Soruları ve Güncel Hayat
Öğretmenlerin ve öğrencilerin korkulu rüyası beceri temelli soruları nasıl okumalıyız? Öğrenciler beceri temelli soruları nasıl okumalı? Güncel hayat ile nasıl bağdaştırmalı? Yeni nesil soruları yayınevleri çok mu zorlaştırıyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı örnek soruları nasıl okumalıyız? Yeni nesil sorular gerekli mi? Bu sorularda amaçlanan ne?
Konuşmacılar
Mehmet Boyraz
13:00
Matematik Eğitiminde Soruların Önemi
Soru sorma temelli bir eğitim ortamı, öğrencilerin düşüncelerini daha iyi anlamaya imkan verir. Öğrencinin sorgulamasına, kendi düşüncelerini netleştirmesine sağlamlaştırmasına ve düzeltmesine yardımcı olur. Bu oturumda da matematik eğitiminde soru sormanın önemi ve soru türlerine değineceğiz. Örnek planlar üzerinden sorular aracılığıyla kavramsal öğrenmeyi nasıl sağlıyoruz ve kavramlar arası ilişkileri nasıl oluşturuyoruz? Konuşacağız.
Konuşmacılar
Yeşim Ceylan
15:00
Dijitalleşme ve Matematik
Bireyin uyku kalitesi kişinin hayat standardını belirlemektedir. 8 saatlik bir uyku geri kalan 16 saate direk tesir eder. Peki bu kalan 16 saati insan nasıl harcar? Günümüz çağında ekran başında harcanılan süre gittikçe artıyor. Uyuduğumuz vakit kadar bir de ekran başında vakit geçiriyoruz. Matematik eğitimi bu olguya ayak uydurmak zorunda. Bu değişime nasıl adapte olunabileceğini tartışacağız, somut bir proje ile de örneklendireceğiz.
Konuşmacılar
Atakan Eren Ölmez
15:00
Matematik Eğitiminde Etwinning Projesi Örneği: Meta Mat Projesi
Gerçekçi Matematik Öğretimi (Realistics Mathematics Education(RME), 1970’li yıllarda, Hollanda eğitim sisteminde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “mekanik yaklaşıma” tepki olarak, Hollandalı matematikçi ve eğitimci Hans Freudenthal tarafından temeli atılan matematik öğretimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel aldığı 3 madde vardır. Keşif, Didaktik Fenomoloji, Modelleme. Bu başlıklara ek olarak Pekiştirme ve Ölçme Değerlendirme maddelerini ekleyerek eğitim teknolojilerinin kullanıldığı ve geleceğin teknolojisi metaverse alanlarının matematik eğitimine entegresini konuşacağız.
Konuşmacılar
İlknur Pınarcı
16:30
Kavramsal Matematik Öğretimi ve Gerekli Matematik Öğretmen Bilgisi
Bu konuşmada matematiği kavramsal temelde anlamanın ne demek olduğu ve bunun nasıl bir öğretmen bilgisi gerektirdiği üzerine yoğunlaşacaktır. Sınıflarda aslında çok kolaymış gibi ele alınan çok temel bazı matematiksel kavramların (örneğin, basamak kavramı) nasıl ciddi anlamda matematik öğretmen bilgisi gerektirdiği üzerinde durulacaktır. Hem kavramsal anlamda konu bazlı bazı analizler yapılacak hem de bu analizlerin öğretmen bilgisi ve matematik öğretimi açısından ne anlama geldiği örnekleriyle incelenecektir.
Konuşmacılar
İsmail Özgür Zembat
21:00
Eğitime Yönelik Yapılan Yeniliklerin Matematik Eğitimine Yansımaları
Akşam Sohbeti
Konuşmacılar
Emre Ev Çimen

26 Mart Pazar

11:30
Bilim Merkezinde Matematik Eğitimi
İnformal eğitim, herhangi bir kuruma bağlı kalmaksızın kendi içerisinde eğitim programı ve planı olan eğitim türüdür. Müzeler, kütüphaneler, bilim merkezleri informal eğitimin yapıldığı yerlerdir. Bilim merkezleri; çocukların veya yetişkinlerin bilime olan merakını arttırmak, bilimsel düşünmeyi teşvik etmek, gelişen teknolojilere karşı ilgi uyandırmak, uygulamalı ve deneysel bir eğitim sağlamak amacıyla kurulan ortamlardır. Bilim merkezleri içerisinde yapılan programlar genel olarak atölye çalışmaları, bilim gösterileri, planetaryum gibi etkinliklerdir. Matematik soyut bir ders olarak görünmüş olsa da bu tarz etkinliklerle birleştirilebilir ve uygulamalı bir şekilde bireye verilebilir. Bu sunumda bilim merkezlerinde nasıl matematik eğitimi verildiği, hangi tür etkinliklerde matematiğin yer aldığını konuşacağız. Matematiği nasıl somutlaştırdığımızı anlatacağız.
Konuşmacılar
Beren Yılmaz
11:30
Üçgen Noktaları ve Çemberleri
Bu konuşmada sizlerle planlamış bir matematik dersi üzerinden hareket ederek; matematik derslerimizde, en zor konuların dahi üstesinden gelebilmek için nelere dikkat etmeliyiz, bu amaca yönelik web 2.0 araçlarını nasıl kullanmalıyız, ölçme ve değerlendirme durumlarını nasıl tekrardan planlamalıyız, bu sorulara cevap arayacağız. Teknolojinin ders tasarımına entegre edilmesi çabasının ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalışacağız.
Konuşmacılar
Derviş İbrahim Küçükparmak
13:00
Uçuruma Uzun Süre Bakmak yada Hiçliği Öğrenmek: SIFIR
Bir sayı korkusunu imgelemek hiç şüphesiz kolay bir iş değildir. Fakat söz konusu sayı sıfır olduğunda korkunun sebebini anlamak daha kolay olabilir. Sıfır tam olarak hiçbir şeyi sembolize eder. Hiçbir şey ise yeterince korkutucudur. Matematik ve Korku kelimeleri arasındaki bağlantıyı en iyi bilen sayı belki de sıfırdır. Kavraması kolay ancak tanımlanması zor bir sayı olan sıfırın sancılı doğum hikayesine yakından baktığımızda; Matematiğin insan zihninde ve tüm insanlık tarihindeki gelişiminde hiçlik kavramımın anlaşılarak doğru yere koyulmasının önemini görüyoruz. Birbirinden farklı toplumlarda farklı hızlarda ortaya çıkıp gelişen matematiğin bu çok özel alanına farklı toplumların yaklaşımlarını değerlendirerek bunun matematik öğrenme ve öğretme işine yansımalarını birlikte inceleyeceğiz.
Konuşmacılar
Hasan Hüseyin Akis
13:00
Matematikte Üstün Yetenekli Olmak
Matematikte üstün yeteneklilik, üstün yetenekliğin özel bir parçası olarak kabul edilmektedir. Matematikte üstün yetenekli öğrenciler sayı duyusu, diziler ve örüntüler, problem çözme ve hesaplama stratejilerine ilişkin kendi benzersiz teorilerini çok daha küçük yaşlardan itibaren oluşturmuş olabilirler. Matematiksel yeteneği olan öğrenciler dünyaya matematiksel bir bakış açısı ile bakarlar. Bu konuşmada üstün yetenekli ve matematikte üstün yetenekli olan bireylerin temel özelliklerinden, ülkemizde üstün yetenekli bireylerin tanılanma sürecinden bahsedeceğiz.
Konuşmacılar
Zübeyde Er
15:00
Matematiksel Düşünme ve Hayatımızdaki İzdüşümleri
Matematiksel düşünme problemleri çözmenin kalbidir; ister akademik başarı için ister sosyal/iş hayatımızdaki sorunlarımızda patinaj yapmadan doğru yaklaşım ile çözüm odaklı olmak için en doğru yöntemdir. Bu yöntem, bilgiyi analiz ederek problemlere karşı sistematik ve hızlı yaklaşım biçimidir. Bu yolda en önemli şey, kişinin problem çözmedeki başarısı için onun problem çözme sürecindeki becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu gelişim de matematiksel düşünme yoluyla elde edilir. Uzun yıllardır uyguladığımız bu yöntemi ihtiyaca yönelik olarak iki başlık altında toplayıp eğitim programları hazırladık; öğrencilerimizin akademik başarısı için matematiksel düşünme ve yetişkinler için sosyal/iş hayatında matematiksel düşünme.
Konuşmacılar
Hülya Şener
21:00
Akşam Sohbeti
Zeynep Aydın
Zeynep Aydın
Mehmet Boyraz
Mehmet Boyraz
Yeşim Ceylan
Yeşim Ceylan
Atakan Eren Ölmez
Atakan Eren Ölmez
İlknur Pınarcı
İlknur Pınarcı
İsmail Özgür Zembat
İsmail Özgür Zembat
Emre Ev Çimen
Emre Ev Çimen
Beren Yılmaz
Beren Yılmaz
Derviş İbrahim Küçükparmak
Derviş İbrahim Küçükparmak
Hasan Hüseyin Akis
Hasan Hüseyin Akis
Zübeyde Er
Zübeyde Er
Hülya Şener
Hülya Şener

Tarih

25 - 26 Mart 2023
Expired!

Zaman

Tüm Gün

Konuşmacılar