Matematik Eğitimi Çalıştayı

Türkiye Matematik Kulübü olarak amaçlarımız doğrultusunda matematik eğitimiyle ilgilenen herkese yönelik, matematik eğitimini tümüyle ele alan Matematik Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirdik.

Matematik Eğitimi Çalıştayı 6-7 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. Çalıştayda çağırılan konuşmacılar kendi uzmanlık alanlarına yönelik konuşma yaptılar. Aynı zamanda matematik eğitimiyle ilgilenen kişiler konuşma başvurusu yaparak çalıştayda belli bir konuda konuşma verdiler, böylelikle bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşti. Bu konuşmaların yanı sıra panel şeklinde gerçekleşecek akşam yayınları da oldu. Tüm konuşmalar ve akşam yayınları Türkiye Matematik Kulübü Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Çalıştay süresince Discord sunucusunda bir araya gelerek sohbetler edildi.

Bu çalıştayda alanında uzman kişiler matematik eğitiminde öne çıkan konular, problemler veya yaklaşımlar hakkında konuşmalar verdiler. Aynı zamanda öğretmen, akademisyen, öğretmen adayı veya matematik eğitimine gönül vermiş kişiler; kendi tasarladıkları bir materyal, etkinlik, oyun veya ders planı örneğini bu konuşmalarda anlatarak deneyim paylaşımında ya da doğrudan matematik eğitimiyle ilgili herhangi bir konu üzerine konuşma vererek bilgi aktarımında bulundular.

Yorumlarınız bizim için çok değerli, aşağıdaki form üzerinden geri bildirim verirseniz çok seviniriz. Çalıştay sürecinde yapılan tüm konuşmaların videolarına da aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Gerçekleşen Konuşmaların Youtube Oynatma Listesi

Geri Bildirim Formu

 

The event is finished.

Saatlik Program

6 Kasım Cumartesi

11.00 - 12.00
Diskalkulik Öğrencilere Yönelik Matematik Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları
Bu sunumda diskalkulinin ne olduğu, nedenleri, yaygınlığı ve diskalkulik öğrencilerin genel özellikleri kısaca açıklandıktan sonra diskalkulik öğrencilere yönelik etkili matematik öğretim stratejileri örnekler üzerinden kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Konuşmacılar
Yılmaz Mutlu
12.15 - 13.00
Sayıları Hissetmek
Günlük yaşamda sayılara rastlamamak imkansızdır. Küçük yaşlardan itibaren bir çokluğun sayısını tahmin etme, saati söyleme, markette para üstü alırken ya da verirken pratik işlem yapma gibi fazlasıyla olağan durumlar karşısında birtakım işlemler yapmaya ve dolayısıyla sayılara ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyacımızda bize yardımcı olan becerimiz ise sahip olduğumuz “sayı hissi”dir. Bu konuşmada sayı hissinin ne olduğuna, bazı yaş gruplarında bu becerinin nasıl geliştirilebileceğine değineceğiz.
Konuşmacılar
Aysu İrem Sönmez
12.15 - 13.00
Matematiği Sorgulamak
Çocuklar neden çok fazla soru sorarlar? Etraflarında olup bitenleri keşfetmek için olsa gerek. Peki bizler de sorular sorarak matematiği keşfedebilir miyiz? Evet, neden olmasın? Bu konuşmada gözlemler ve sorular üzerinden matematiksel bilgiye ulaşma yollarından bahsedeceğiz. Kısaca sorgulama temelli öğretim modelinin matematik eğitiminde kullanımı üzerine konuşacağız.
Konuşmacılar
Aleynanur Akbaba
13.15 - 14.15
Matematik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı: Bir Ders Planı Örneği
Pandemi nedeniyle yaygınlaşan çevrimiçi eğitimle birlikte teknolojiye ve bununla birlikte sanal gerçekliğe duyulan ihtiyaç da artmıştır. Günümüzde bu ihtiyaç doğrultusunda Artırılmış Gerçekliği (AG) ve Sanal Gerçekliği (SG) iceren genişletilmiş gerçeklik bilgisayarları ortaya çıkmış, dersler daha eğlenceli ve ilgi çekici hale gelmiştir. Peki, hepimizin bu bilgisayarlara ulaşması mümkün müdür? Ne yazık ki değil. Fakat bu sorun derslerimizde SG kullanamayacağımız anlamına gelmez. Her şey de olduğu gibi bu uygulamaların kullanımı sırasında da geliştirilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Alanyazın incelendiğinde sanal gerçekliğin en büyük olumsuz tarafı da etkileşimden uzak olması ve genelde büyük yaş grubu için kullanılıyor olması. Bu sunum boyunca ders planlarımızda sanal gerçekliği nasıl etkileşimli kullanabileceğimizi ve nasıl ilkokul seviyesine indirgeyebileceğimizi inceliyor olacağız. Not: Sunum sırasında CoSpace uygulaması kullanılacaktır. Ders planındaki etkinliği deneyimleyebilmek için telefonlarınızı veya tabletlerinize hem CoSpace uygulaması hem de Qr-Code okutucu indirmeniz tavsiye edilir.
Konuşmacılar
Sena Ölçer
15.00 - 15.45
Problem Olarak Matematik Mi, Problem ile Matematik Mi?
İlköğretim Matematik dersini ve ders kitaplarını problem öğretim yaklaşımları yoluyla ele alacağız. Matematik ders kitaplarının hangi yaklaşım yoluyla hazırlandığını ve bunların öğrencinin öğrenmesine etkilerini tartışacağız.
Konuşmacılar
Ceren Deniz Çoşkun, Elif Yıldırım
15.00 - 15.45
Beceri Temelli Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Bu sunumda beceri temelli soruların ne olduğu, yenilenmiş bloom taksonomisinin basamaklarının neler olduğu ve beceri temelli soruların bloom taksonomisine göre nasıl bir dağılım gösterildiği örneklerle açıklanmıştır.
Konuşmacılar
İbrahim Ergün
16.00 - 17.00
Matematik Öğrenme ve Öğretimi: Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Ortaöğretim seviyesinde bir matematik sınıfını kafanızda canlandırsanız neler görürdünüz? Bu konuşmada matematik öğrenimi ile buna dayalı olarak matematik öğretiminin nasıl planlanabileceğini tartışacağız. Matematiği kullanabilen ve seven insanlar yetiştirmek için ne gibi unsurları göz önüne alabiliriz, bunu ele alacağız. Bu süreçte teknoloji kullanımının destek veya engel olabileceği durumları da ayrıca belirlemeye çalışacağız.
Konuşmacılar
Aslı Özgün Koca
20.00 - 21.00
Sinan Olkun ile “Matematikte Neden Başarısızız?” Üzerine Akşam Sohbeti
Konuşmacılar
Sinan Olkun

7 Kasım Pazar

12.00 - 13.00
Matematikte Yetenekli Olmak
Matematik, insanın yaşama tutunmasını sağlayan belki de en önemli destek noktalarından biri. Tarihi açıdan da incelediğimiz de, matematiksel gelişmelerin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından insanlık daima bir sıçrama yaşamıştır. Sıçrama anlarında da matematik ve yeteneğin kesişme noktalarını kişilerin özelliklerinde görebilirsiniz. Bu konuşma boyunca “Matematikte yetenekli olmak nedir? Doğuştan mı sonradan mı ortaya çıkar? Matematikte yetenekli olmak eğitimle mümkün müdür?” sorularının yanıtları matematik tarihi, yetenek ve matematiksel düşünme boyutları açısından ele alınmaya çalışılacaktır.
Konuşmacılar
Burak Karabey
13.15 - 14.00
Matematik Anksiyetesi ve Eğitime Yansımaları
Matematik hayatımızın birçok alanında yer alan ve keşfedilmesi fazlasıyla keyifli bir alandır. Matematik eğitimi çocuklarda erken yaşlarda başlar. Derslerin aşırı teorikleştirilmesi ve çeşitli metodlarla dersin öğrenciye daha eğlenceli ve kolay anlaşılabilir şekilde aktarılamaması öğrencide zamanla yüksek dereceli kaygı durumu oluşturur. Peki, öğretmen ve öğretmen adayları olarak bunun üstesinden gelebilir miyiz? Bu kaygı zamanla nasıl geçirilir? Ders ortamlarında ne tür nitelikli çözümler üretilebilir? Bu sunumda matematik anksiyetesi hakkında konuşacak, aklımızdaki sorulara cevap bulacağız.
Konuşmacılar
Beste Pak
13.15 - 14.00
Doğrusal Perspektife Kısa Bir Bakış
Perspektif 3 boyutlu nesnelerin 2 boyutlu düzlemlerde resmedilebilmesi için kullanılan bir iz düşüm tekniğidir. Bu tekniğin doğuşu Rönesans dönemine dayanmaktadır. Ayrıca Rönesans döneminde perspektif tekniğinin altında yatan matematiksel süreçler de merak konusu olmuştur. Alberti’nin yaptığı matematiksel açıklamalar perspektifin altında yatan matematiğe adeta ışık tutmaktadır. Bu açıklamalar şimdilerde karşımıza Alberti’nin perspektif çizim metodu olarak çıkmaktadır. Alberti’nin perspektif metodunda geometrik kavramlarının etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu incelemelerde özellikle benzerlik ve orantı gibi matematiksel unsurlara rastlanılmaktadır. Yapılacak sunumda bu kavramlar çerçevesinde Alberti’nin metodu incelenecektir. Bu çalışma, Selim Akar ve Doç. Dr. Burçak Boz Yaman ile ortak yürüttüğümüz bir çalışmadır.
Konuşmacılar
Kübra Asar
15.00 - 15.45
Oyunlaştırılmış Matematik Eğitimi ve İnteraktif Öğrenme Araçları
Online eğitimin hayatımıza girmesiyle eğitimi kolaylaştıran ve kalıcı hale getiren öğrenim yöntemleri ve oyun önerileri anlatılacaktır.
Konuşmacılar
Ebru Aşgenaz
15.00 - 15.45
Matematik Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları
Sizlerle önce yaratıcı drama yöntemini tanıyacak, ardından matematik eğitimde yaratıcı drama uygulamalarının yararına değinecek ve örnek ders planlarını inceleyeceğiz.
Konuşmacılar
Şengül Eşmeli
16.00 - 17.00
Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme
Matematiksel modelleme günümüzde birçok sektörde kullanıldığı gibi artık matematik eğitiminde de önemli bir yöntem haline gelmiştir. Matematik öğretimine entegre edilen matematiksel modelleme ile öğrencilerin gerçek hayat problemlerine çözüm üreten, analitik düşünen, muhakeme, ilişkilendirme, sınıflama, sıralama ve yorumlama gibi birçok beceriye sahip bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Matematik, soyut düşüncelerimizi sistematik bilgi olarak ifade edebilmemizi sağlayan formal bir dildir. Bu dili gerçek hayatta anlayabilme ve kullanabilme önemli ve sürekli bir ihtiyaç haline gelmektedir. Gerçek hayatı anlatan ve sınıf içerisindeki matematiği sınıf dışına çıkaran bu dil matematiksel modellemedir. Bu çalışmada matematiksel modellemeyi teorisinden hareketle uygulamasına yönelik bütüncül bir bakış açısı sunulup örnek uygulamalar ile tanıtılacaktır.
Konuşmacılar
Alper Çiltaş
20.00 - 21.00
“Yurt Dışında Matematik Eğitimi” Üzerine Akşam Sohbeti
Konuşmacılar
Didem Şahin, Rabia Gül Kırıkçılar
Yılmaz Mutlu
Yılmaz Mutlu
Muş Alparslan Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Selçuk üniversitesinde matematik öğretmenliği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Diskalkulik Öğrencilere Yönelik Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları
Aysu İrem Sönmez
Aysu İrem Sönmez
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Konuşma Başlıkları Matematik Eğitimi Çalıştayı: Sayıları hissetmek Origami Sohbetleri: Origami ve Eş Parçalar
Aleynanur Akbaba
Aleynanur Akbaba
TED Üniversitesi, Lisans öğrencisi TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Konuşma Başlıkları Origami Sohbetleri: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Origami Kullanımı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematiği Sorgulamak Matematik Günü İstanbul: Pi Sayısının Serüveni 4. Matematik Festivali: Web 2.0 Araçları
Sena Ölçer
Sena Ölçer
Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü ve aynı zamanda İlköğretim Matematik Öğretmenliği çift anadal programından mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı, Bir Ders Planı Örneği
Ceren Deniz Çoşkun
Ceren Deniz Çoşkun
TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Problem olarak Matematik mi, Problem ile Matematik mi?
Elif Yıldırım
Elif Yıldırım
TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Problem olarak Matematik mi, Problem ile Matematik mi?
İbrahim Ergün
İbrahim Ergün
Matgo Akademi
Aslı Özgün Koca
Aslı Özgün Koca
Wayne State Üniversitesi, Profesör Hacettepe Üniversitesi Matematik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Matematik üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ohio State Üniversitesinde Matematik Eğitimi üzerine doktora eğitimini tamamladı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Öğrenme ve Öğretimi, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Sinan Olkun
Sinan Olkun
Uluslararası Final Üniversitesi, Profesör Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden İlköğretimde Matematik Eğitimi alanında aldı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematikte Neden Başarısızız?
Burak Karabey
Burak Karabey
Dokuz Eylül Üniversitesi, Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği üzerine doktora eğitimini tamamladı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematikte Yetenekli olmak
Beste Pak
Beste Pak
TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Anksiyetesi ve Eğitime Yansımaları
Kübra Asar
Kübra Asar
Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Doğrudan Perspektife Kısa Bir Bakış
Ebru Aşgenaz
Ebru Aşgenaz
Başakşehir Final okulları, Matematik Öğretmeni Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitimi ve İnteraktif Öğrenme Araçları
Şengül Eşmeli
Şengül Eşmeli
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi Yıldız Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetim alanında yüksek lisans eğitime devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları
Alper Çiltaş
Alper Çiltaş
Atatürk Üniversitesi, Profesör Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Atatürk üniversitesinde bütünleşik doktora eğitimini tamamladı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme
Didem Şahin
Didem Şahin
International School of Hamburg, Matematik Öğretmeni Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi öğretmen yetiştirme programını tamamladı. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Yurt Dışında Matematik Eğitimi
Rabia Gül Kırıkçılar
Rabia Gül Kırıkçılar
Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Bülent Ecevit Üniversitesinde İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesinde Matematik Öğretmenliği doktora programına devam etmektedir. Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Yurt Dışında Matematik Eğitimi

Tarih

06 - 07 Kasım 2021
Expired!

Zaman

Tüm Gün

Konuşmacılar

 • Aleynanur Akbaba
  Aleynanur Akbaba

  TED Üniversitesi, Lisans öğrencisi

  TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlıkları
  Origami Sohbetleri: Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Origami Kullanımı
  Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematiği Sorgulamak
  Matematik Günü İstanbul: Pi Sayısının Serüveni
  4. Matematik Festivali: Web 2.0 Araçları

 • Alper Çiltaş
  Alper Çiltaş

  Atatürk Üniversitesi, Profesör

  Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Atatürk üniversitesinde bütünleşik doktora eğitimini tamamladı.

  Konuşma Başlığı
  Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme

 • Aslı Özgün Koca
  Aslı Özgün Koca

  Wayne State Üniversitesi, Profesör

  Hacettepe Üniversitesi Matematik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Matematik üzerine yüksek lisansını tamamladı. Ohio State Üniversitesinde Matematik Eğitimi üzerine doktora eğitimini tamamladı.

  Konuşma Başlığı
  Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Öğrenme ve Öğretimi, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

 • Aysu İrem Sönmez
  Aysu İrem Sönmez

  Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

  Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlıkları Matematik Eğitimi Çalıştayı: Sayıları hissetmek Origami Sohbetleri: Origami ve Eş Parçalar

 • Beste Pak
  Beste Pak

  TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi

  TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Anksiyetesi ve Eğitime Yansımaları

 • Burak Karabey
  Burak Karabey

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Doçent

  Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği üzerine doktora eğitimini tamamladı.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematikte Yetenekli olmak

 • Ceren Deniz Çoşkun
  Ceren Deniz Çoşkun

  TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi

  TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Problem olarak Matematik mi, Problem ile Matematik mi?

 • Didem Şahin
  Didem Şahin

  International School of Hamburg, Matematik Öğretmeni

  Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi öğretmen yetiştirme programını tamamladı.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Yurt Dışında Matematik Eğitimi

 • Ebru Aşgenaz
  Ebru Aşgenaz

  Başakşehir Final okulları, Matematik Öğretmeni

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitimi ve İnteraktif Öğrenme Araçları

 • Elif Yıldırım
  Elif Yıldırım

  TED Üniversitesi, Lisans Öğrencisi

  TED Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Problem olarak Matematik mi, Problem ile Matematik mi?

 • İbrahim Ergün
  İbrahim Ergün

  Matgo Akademi

 • Kübra Asar
  Kübra Asar

  Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Doğrudan Perspektife Kısa Bir Bakış

 • Rabia Gül Kırıkçılar
  Rabia Gül Kırıkçılar

  Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi

  Bülent Ecevit Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. Bülent Ecevit Üniversitesinde İlköğretim Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesinde Matematik Öğretmenliği doktora programına devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Yurt Dışında Matematik Eğitimi

 • Sena Ölçer
  Sena Ölçer

  Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

  TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü ve aynı zamanda İlköğretim Matematik Öğretmenliği çift anadal programından mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Kullanımı, Bir Ders Planı Örneği

 • Şengül Eşmeli
  Şengül Eşmeli

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetim alanında yüksek lisans eğitime devam etmektedir.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematik Eğitiminde Yaratıcı Drama Uygulamaları

 • Sinan Olkun
  Sinan Olkun

  Uluslararası Final Üniversitesi, Profesör

  Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesinde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden İlköğretimde Matematik Eğitimi alanında aldı.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Matematikte Neden Başarısızız?

 • Yılmaz Mutlu
  Yılmaz Mutlu

  Muş Alparslan Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi

  Selçuk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Selçuk üniversitesinde matematik öğretmenliği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı.

  Konuşma Başlığı Matematik Eğitimi Çalıştayı: Diskalkulik Öğrencilere Yönelik Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları