MFO – Atölyeler

Basit Matematiksel Algoritmalar ile Kodlama
Atölye, C programlama ile ilgili daha önce bir deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler için oluşturulmuştur. Programlamaya giriş çerçevesinde temel bazı yapılar öğretilip ardından basit dört işlem ve çevre, alan, hacim gibi formüllerin algoritmalarını ve kodlarını yazmaya çalışacağız.
Not: Katılımcıların DevC++ uygulamasını bilgisayarlarına indirmeleri, öğrendiklerini uygulama açısından daha iyi olur.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Ecesu OLGUN
Tarih: 28 Ağustos 13.00|30 Ağustos 12.00

Cetvelsiz Geometri
İlk önce Euclid ve Euclid düşüncelerinden biraz bahsedeceğiz. Daha sonra bu düşüncesel sınırlar içerisinde kendi geometrik cisimlerimizi oluşturacağız.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Fatma Can SÜTÇÜOĞLU
Tarih: 28 Ağustos 13.00|29 Ağustos 13.00

Çok Soyut Matematik
Grup teorinin temel kavramlarını dihedral gruplar üzerinden konuşacağız. Verilen örneklerin grup olup olmadığını araştırıp grup olanları bulacağız.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Uğur GÜLER
Tarih: 27 Ağustos 11.00|29 Ağustos 17.00

Galton Kutusu
Galton kutusunun yapısı ve bu yapının ona kazandırdığı işlev hakkında konuşacağız. Boncukları atarak, oluşturdukları dağılımı inceleyeceğiz. Bu dağılımın ne anlama gelebileceği konusunda beyin fırtınası yapacak ve Galton kutusunun aslında neyi modellediğinden; bunun sosyal bilimlerle ve olasılıkla olan ilgisinden bahsedeceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Ayşenur YAZOĞLU
Tarih: 28 Ağustos 12.00|29 Ağustos 16.00

Gizli Mesaj
Önce kriptoloji yani şifre bilimi hakkında genel bilgi verip daha sonra şifreleme türlerinden bahsedeceğiz. Ardından çeşitli şifreleme ve şifre çözme alıştırmaları yapacağız.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Yunus Emre TUZCU
Tarih: 28 Ağustos 15.00|30 Ağustos 16.00

Grafik Adım
Öncelikle koordinat sisteminde basit denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Grafikleri harfler olan denklemleri bulduktan sonra bunlarla grafikleri kendi adımız olan denklemleri bulacağız.
*Herkes için uygun.
Atölye sahibi: Ebru AYDOĞAN
Tarih: 28 Ağustos 11.00|29 Ağustos 15.00

Hepsi Aynı Mı?
İlk adımları verilen Pascal üçgeni, binom açılımı ve Fibonacci serisinin diğer adımlarını öğrencilerle birlikte tamamlayacağız. Ardından örüntüler ve aralarındaki bağlantıları bulacağız. Son olarak öğrencilerden kendi örüntülerini oluşturmalarını isteyeceğiz.
*Herkes için uygun.
Atölye sahibi: Aleyna AKBABA
Tarih: 28 Ağustos 11.00|29 Ağustos 15.00

Hilbert’in Otel Paradoksu
Sonsuzluk, sayılabilir sonsuzluk üzerine konuşup, sezgisel olarak anlamaya çalışacağız. Daha sonra sonsuz odalı bir otelin tüm odaları doluyken, farklı sayılarda gelen müşterileri otele nasıl yerleştirebileceğimizi düşüneceğiz.
Not: Atölyeye katılmak isteyenlerin birebir ve örten fonksiyonların ne olduğuna dair temel bilgileri bilmeleri, gerekli olmasa da, konuyu anlamalarında kolaylık sağlayacaktır.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Yağmur SAK
Tarih: 27 Ağustos 16.00 | 29 Ağustos 11.00

Kod Adım
Öncelikle Sezar şifreleme öğrenip aramızda şifreli konuşacağız. Daha sonra şifreli konuşmalarımızı kırıp okumaya çalışacağız. Son olarak Vigenere şifreleme ile adımızı soyadımızı şifreleyeceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Melih Mert OSKAY
Tarih: 27 Ağustos 13.00|27 Ağustos 17.00

Konigsberg’in 7 Köprüsü
Konigsberg adlı 7 köprüden oluşan bir şehirde yaşadığınızı düşünün. Bu köprülerden sadece 1 kez geçerek evinize geri dönebilir misiniz? Bu problemi tartışıp seçenekleri değerlendireceğiz. Ardından graf kavramını anlatıp çeşitli köprü kombinasyonlarıyla problemin derinine ineceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Ebru AYDOĞAN
Tarih: 28 Ağustos 15.00|30 Ağustos 17.00

Matematiksel Oyunlar ve Bulmacalar
Birkaç matematiksel oyun ve bulmaca üzerine düşünüp matematiksel analizlerini yapacağız.
*Lisans öğrencileri için uygun.
Atölye sahibi: Özer ÖZTÜRK
Tarih: 30 Ağustos 17.00

M.C. Escher’in Eserleri
İlk olarak Escher’in eserlerinde kullandığı bazı çizimleri, basit cisimleri çizmeye çalışacağız; ardından bu cisimlerin de bulunduğu eserlerini inceleyeceğiz.
*9.sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Emre KARADUMAN
Tarih: 28 Ağustos 14.00|30 Ağustos 15.00

Monty Hall Problemi
Öncelikle mantığı ülkemizdeki “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasına dayanan Monty Hall problemini göreceğiz. Sonrasında da kendi yarışmamızı bu problemdeki prensiplere göre düzenleyeceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Muhammed Ramazan TOPLU
Tarih: 28 Ağustos 16.00|30 Ağustos 14.00

Nim Oyunu
Nim oyunundan bahsedip, ardından katılımcılar ile bu oyunun değişik şekillerini oynayacağız. Aynı zamanda stratejisi üzerinde tartışacağız.
*Herkes için uygun.
Atölye sahibi: Nurgül KANGAL
Tarih: 27 Ağustos 14.00|29 Ağustos 14.00

Platonik Cisimler
Platonik cisimlerin ne olduğu hakkında bilgi verip, ardından origami ile bazı Platonik cisimleri yapacağız.
*Herkes için uygun.
Atölye sahibi: Nurgül KANGAL
Tarih: 28 Ağustos 16.00|30 Ağustos 11.00

Sıralı Sayılar Oyunu
Karmaşık halde verilen sayıları düzenlemek için nasıl bir yol izleyebileceğimizi konuşup bunun hakkında fikir üreteceğiz. Üretilen fikre bağlı kalarak ikişerli gruplara ayrılıp verilen karmaşık sayıları düzenli hale getireceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Mustafa BAYRAMOĞLU
Tarih: 27 Ağustos 15.00 |28 Ağustos 12.00

Sihirli Kareler
Öncelikle sihirli karenin ne olduğunu ve sihirli kare oluşturmada kullanılan yöntemleri anlatacağız. Ardından örnek gösterip katılımcılarla birlikte daha büyük sihirli kareler oluşturacağız.
*Sadece lise öğrencileri için uygun.
Atölye sahibi: Sedanur KULAKSIZ
Tarih: 29 Ağustos 11.00|30 Ağustos 15.00

Sperner Lemma
Öncelikle Sperner Lemmasını anlatacağız. Sonra katılımcılarla bazı örnekleri inceleyip fikir edinmelerini sağlayacağız. Ardından lemmayı graf teori yardımıyla ispatlayacağız.
Not: Atölyeye katılmak isteyenlerin graf teori hakkında fikirleri olursa rahat ederler.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Ömer AVCI
Tarih: 29 Ağustos 17.00

Topolojik Yüzeyler
İki geometrik yüzey aynı mı değil mi bakınca hemen anlayabiliriz. Topoloji gözlüğünü taktığımızda ise işler çok daha zor, çünkü matematiğin bu alanında birbirine sürekli bir şekilde dönüşebilen iki yüzey aynı kabul edilir. Bu atölyede kağıt, makas ve bant yardımıyla çeşitli yüzeyler yaptıktan sonra bunlardan hangileri topolojik olarak aynı, hangileri farklı bunu ayırt etmeye çalışacağız.
*Herkes için uygun.
Atölye sahibi: Can Ozan OĞUZ
Tarih: 27 Ağustos 12.00|28 Ağustos 17.00

Tümevarım Yöntemi ve İspatlar
İlk olarak tümevarım yöntemini açıklayıp bununla ilgili örnek bir ispat yapacağız. Ardından birkaç basit teoremi tümevarım yöntemi ile ispatlayacağız.  İspatların nasıl adım adım yapıldığını kavrayacağız.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Öykü DÖNER
Tarih: 28 Ağustos 14.00

Zeka Soruları
Problem çözümünde kullanılabilecek yöntemlere dair bilgiler verip, bir sorunun çözümünün imkânsız olduğunun ispatının nasıl yapıldığını göreceğiz. Çeşitli problemlerle ve zekâ sorularıyla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.
*9. sınıf ve üstü için uygun.
Atölye sahibi: Yunus Emre TUZCU
Tarih: 29 Ağustos 12.00|30 Ağustos 13.00

*Atölye saat ve tarihlerinde değişiklikler olabilir. Lütfen takipte kalın.